Age restriction background image
היי, האם מותר לך לשתות אלכוהול ?
הכניסה לאתר זה מגיל 18 ומעלה
EN
User

תנאי שימוש באתר

תנאי שימוש אלה (“תנאי השימוש”) חלים על כל שימוש באתר מזקקת מילק אנד האני בכתובת https://mh-distillery.com (“האתר”), בבעלותה ובתפעולה של מזקקת מילק אנד האני בע”מ (“המזקקה”), מזקקת הוויסקי הישראלית הראשונה; ועל השירותים המוצעים על ידי המזקקה באמצעות האתר (“השירותים”), לרבות הזמנת סיורים מודרכים, סיורים מורחבים, סדנאות, אירועים פרטיים וקורסים במרכז המבקרים של המזקקה (יחד, “הסיורים” וכן “מרכז המבקרים”, בהתאמה) ומכירתם של משקאות אלכוהוליים כאמור להלן (“המשקאות”, יחד עם הסיורים – “המוצרים”). בתנאי שימוש אלו, “את/ה” או “אתם/ן” כוונתם היא לאדם המקבל את תנאי השימוש ו/או משתמש באתר ומקבל את השירותים ו/או כל אדם או ישות אחרת אשר אותו אדם פועל בשמם ו/או מי מטעם אותו אדם. “אנו”, “אנחנו”, או “שלנו” מתייחס למזקקה.
גישה לאתר, שימוש בשירותים ורכישה של מוצרים כפופים לתנאי שימוש אלו וכן למדיניות הפרטיות של המזקקה.
אנא בחן בקפידה ווודא כי הנך מבין תנאי שימוש אלו טרם השימוש באתר, שכן תנאי השימוש כוללים מידע חשוב בנוגע לזכויות, תרופות וחובות משפטיות. בכך שאתה גולש באתר, עושה בו שימוש או מזמין שירותים, הנך מכיר ומאשר כי קראת, הבנת והסכמת להיות מחויב וכפוף לכל תנאי השימוש הללו, והנך מצהיר כי אתה בעל הסמכות לחייב בתנאי שימוש אלו כל אדם או ישות אשר הנך פועל בשמו בקשר עם השירותים. תנאי שימוש אלו חלים על כל המבקרים, המשתמשים ואחרים שלהם גישה לשירותים (“משתמשים”).
אנו שומרים על הזכות, לפי שיקול דעתנו הבלעדי וללא מתן הודעה על כך, לשנות תנאי שימוש אלו, ולא תהיה לנו כל אחריות כלפיך או כלפי צד ג’ בגין שינוי תנאי השימוש כאמור. בנוסף, אנו רשאים לקבוע כללים ומגבלות בנוגע לשימוש באתר או להגביל את גישתך לאתר (כולו או חלקו), ללא כל הודעה או עונש. המשך השימוש שלך באתר יהווה הסכמתך לכל שינוי כזה.

 1. היקף השירותים
  המזקקה מתחזקת את האתר כשירות ללקוחותיה המבקשים לרכוש את המוצרים, בכפוף לתנאי שימוש אלה. אתה אחראי להשיג כל ציוד ושירותי אינטרנט הנדרשים לשם קבלת גישה לאתר ולשלם עבור רכישת הציוד והשירותים שנבחרו על ידך. אנו רשאים לשנות, להשהות, או להפסיק את האתר או את השירותים, כולם או חלקם, בכל עת ומכל סיבה, ללא צורך במתן הודעה. כמו כן, מעת לעת האתר עשוי לא להיות זמין עקב תחזוקה או תקלה של ציוד מחשוב או בגין סיבות אחרות.
 2. משקאות אלכוהוליים
  המזקקה עוסקת בייצור של משקאות אלכוהוליים, לרבות המשקאות. המזקקה מציעה את המשקאות למכירה באתר, ומשקאות אלכוהוליים (לרבות המשקאות) מוגשים במהלך הסיורים.

אזהרה: מומלץ להימנע משתייה מופרזת. צריכה מופרזת של אלכוהול מהווה סכנת חיים ומזיקה לבריאות.
צריכה מופרזת של אלכוהול פוגמת ביכולות הנהיגה ומסכנת את ביטחונך האישי ובטחון הסובבים אותך. משרד הבריאות ממליץ לנשים בהריון להימנע משתיית אלכוהול, אשר עלול לפגוע בבריאות העובר ולגרום לו למום.

בשימוש באתר, או השתתפות בסיור כלשהו, אתה מצהיר ומאשר שאתה בן 18 ומעלה. אם אינך בן 18 ומעלה, אנא הימנע משימוש באתר או ביקור במרכז המבקרים. מכירת משקאות אלכוהוליים לקטינים מתחת לגיל 18 אסורה על פי חוק ומהווה עבירה פלילית.

 1. השימוש בשירות
  אתה רשאי להשתמש באתר רק לשימושך האישי והלא מסחרי ובהתאם לתנאי השימוש. אתה אחראי לתקשורת שלך, לרבות העברת, העלאה או פרסום של מידע לאתר ואתה אחראי לתוצאות של תקשורת כזו. כל שימוש אחר באתר או בשירותים דורש הסכמה מראש ובכתב של המזקקה.
  מבלי לגרוע מהאמור לעיל, אתה מסכים בזאת שלא לעשות שימוש באתר עבור איזו מבין המטרות הבאות:
  • העברה או שידור של כל חומר המפר כל זכות קניין רוחני, פרסום או פרטיות של אדם או גורם אחרים;
  • העברת כל מידע שאינו נכון, מדויק או שייך לך;
  • התנהלות אשר תהווה עבירה פלילית או תביא לחבות אזרחית או תפר באופן אחר חוק או תקנה; או
  • ניסיון לשבש בכל דרך את האתר או לנסות להשתמש באתר כדי לקבל גישה לא מורשית לכל מערכת מחשוב אחרת.
  אינך רשאי להשתמש ברובוטים, בטכניקות של כריית נתונים או במכשירים או בתוכנות אוטומטיים אחרים כדי לקטלג, להוריד או לשכפל בדרך אחרת, לאחסן או להפיץ תוכן הזמין באתר. יתרה מזאת, אינך רשאי להשתמש באמצעים אוטומטיים כאמור כדי לשנות את האתר, כגון באמצעות אוטומציה של פעולות ידניות או חד פעמיות. אינך רשאי לנקוט בפעולה כלשהי להפרעה או שיבוש של האתר או שימושו של כל משתמש אחר באתר, לרבות, אך לא רק, באמצעות יצירת עומס יתר, “הצפה” “הפצצת דואר” או גרימת “התרסקות” לאתר, עקיפה של אמצעי האבטחה או של אמצעי אימות המשתמשים או ניסיון לחרוג ממגבלות הגישה וההרשאות שניתנו לך במסגרת תנאי שימוש אלה. אינך רשאי לשבץ חלקים מאתר זה באתר אחר.
 2. תוכן האתר
  למשתמשים ניתנת זכות גישה ושימוש אישית, בלתי עבירה, לא בלעדית בתוכן באתר בכפוף השימוש שבהסכם זה. המונח “תוכן” פירושו כל מידע, טקסט, תמונות או חומר אחר הנגיש דרך האתר, בין אם נוצר על ידינו ובין שהוא מסופק על ידי אדם אחר להצגה באתר.

התוכן עשוי להכיל שגיאות דפוס, שגיאות אחרות בשוגג או אי דיוקים. אנו שומרים לעצמנו את הזכות לבצע שינויים בתוכן, לרבות ביחס לתיאורים או למפרטים של המוצרים, או מידע אחר ללא התחייבות לפרסם הודעה על שינויים כאמור.

אתה רשאי להציג, להעתיק, להוריד ולהדפיס תוכן הזמין באתר או דרך השירותים, בכפוף לתנאים הבאים:
• התוכן ישמש למטרות אינפורמטיביות פנימיות בלבד. אין לשכפל או להעביר שום חלק מהאתר או מתוכנו בשום צורה שהיא, בכל דרך שהיא, אלקטרונית או מכנית, כולל צילום והקלטה לכל מטרה אחרת.
• אין לשנות את התוכן.
• לא ניתן להסיר זכויות יוצרים, סימנים מסחריים והודעות קנייניות אחרות.
למען הסר ספק, פרט למותר כמפורט להלן, אינך רשאי להעתיק, לשנות או להפיץ את התוכן ללא הסכמת המזקקה מראש ובכתב. אינך רשאי לשנות, לפרסם, לשדר, להשתתף בהעברת, למכור, ליצור עבודות נגזרות, או בכל דרך שהיא לנצל תוכן כלשהו, כולו או חלקו.
אין לפרש דבר הנמצא באתר זה כמתן, ברמיזה, בדרך של השתק או בכל דרך אחרת, כל רישיון או זכות לשימוש באתר או בכל תוכן המוצג באתר, באמצעות מסגור או בכל דרך אחרת, למעט: (א) כמותר מפורשות בהסכם תנאי שימוש זה; או (ב) ברשותנו בכתב מראש או ברשות צד שלישי כזה שעשוי להיות בעל הסימן המסחרי או זכויות היוצרים של חומר המוצג באתר זה.

 1. הגנה מפני הונאה
  כחלק מהליכי עיבוד ההזמנות שלנו, אנו עשויים לסנן הזמנות שהתקבלו להונאה או סוגים אחרים של פעילות בלתי מורשית או בלתי חוקית. אנו שומרים לעצמנו את הזכות לסרב להזמנת מוצרים עקב חשד להונאה או פעילות בלתי מורשית או בלתי חוקית. אם אנו חושדים בפעילות הונאה, בלתי מורשית או בלתי חוקית, אנו עשויים לדחות את ההזמנה שלך או שנוכל ליצור איתך קשר בטלפון או בכתובת הדוא”ל שסיפקת כדי לאשר את הזמנת הסיור או ההזמנה שלך. אנו שומרים לעצמנו את הזכות לבטל הזמנה או סיורים או לסרב למשלוח לכתובות מסוימות עקב חשד להונאה או פעילות בלתי מורשית או בלתי חוקית. אנו נוקטים באמצעים אלה כדי להגן על לקוחותינו ועל עצמנו מפני הונאה או פעילות לא מורשית או בלתי חוקית אחרת.
 2. עסקאות
  6.1. שיטות ותנאי תשלום
  אם ברצונך לרכוש מוצר כלשהו אשר זמין דרך האתר (“עסקה”), יתכן ותתבקש לספק מידע מסוים הרלוונטי לעסקה שלך, כולל, ללא הגבלה, מספר כרטיס האשראי שלך, תאריך התפוגה של כרטיס האשראי שלך, כתובת לחיוב, ומידע הנוגע ליעד המשלוח שלך, לפי העניין. כל המידע שתמסור לנו, כולל פרטי כרטיס האשראי שלך, כפוף למדיניות הפרטיות שלנו.
  נכון לעת זו אנו מקבלים את כרטיסי האשראי הבאים: מאסטרקארד, ויזה, ישראכרט ואמריקן אקספרס. לצערנו, נכון לעת זו, איננו מקבלים כרטיסי אשראי של דיינרס קלאב.
  על ידי ביצוע עסקה, אתה מצהיר ומתחייב כי יש לך את הזכות החוקית להשתמש בכרטיס(י) האשראי המשמשים בקשר לכל עסקה. על ידי מסירת מידע כזה, אתה מעניק למזקקה את הזכות למסור מידע כזה לצדדים שלישיים לצורך הקלה על השלמת עסקאות שיזמת על ידך או ידי אדם או ישות מטעמך. אימות מידע עשוי להידרש לפני האישור או השלמת עסקה כלשהי.
  לאחר השלמת עסקה, אנו נשלח אישור להזמנה, המסכם את תנאי העסקה וחשבונך יחויב בעלות המוצרים שנרכשו (“אישור הזמנה”).
  6.2. הזמנות תקולות
  על מנת שנוכל לספק לך את השירותים, נדרש כי הזמנתך תוגש ותתקבל באופן מסודר והולם, תכיל את כל הפרטים הנדרשים ליצירת קשר איתך ובמידת הנדרש את הפרטים לשליחת המוצרים. המזקקה לא תספק את השירותים שהזמנת אם ההזמנה לא התקבלה במערכת שלה, או אם היא תועדה בצורה שגויה, גם אם מקור הבעיה הוא מחשבי המזקקה. אם לא תקבל אישור הזמנה מהמזקקה תוך זמן סביר מיום ביצוע ההזמנה, סביר שישנה תקלה בביצוע ההזמנה. במקרה זה מומלץ ליצור קשר עם המזקקה, דרך פרטי הקשר המפורטים מטה. אנו ננסה להבהיר ככל האפשר את מקור הבעיה ולסייע לכם לבצע את ההזמנה.
  אם בעת ההזמנה אתה מוסר פרטים שגויים, איננו יכולים להבטיח כי המוצרים יימסרו אליך. במקרה שהמוצרים חזרו אלינו עקב פרטים שגויים שמסרת, תחויב בדמי משלוח וטיפול. אנא וודא שאתה ממלא מידע מדויק ועדכני.
  6.3. מחירים
  כל מחירי השירותים המופיעים באתר נקובים בשקלים חדשים. המחירים כוללים מע”מ, ככל שרלוונטי על פי החוק. עם זאת, הם אינם כוללים דמי משלוח (אשר יפורטו בעת ביצוע ההזמנה).
  המזקקה רשאית לעדכן את מחירי המוצרים מעת לעת וללא הודעה מוקדמת. המחיר התקף ביחס להזמנה שלך הוא המחיר שפורסם כשסיימת את תהליך ההזמנה וקיבלת את אישור הזמנה.
  הערה: המזקקה רשאית, לפי שיקול דעתה הבלעדי, להציע הנחות, מחירים מיוחדים או הטבה אחרת ללקוחות המזמינים מוצרים בפלטפורמות שיווק שונים. בכל מקרה כזה, המחירים החלים על הזמנה המתבצעת דרך האתר הם המחירים המפורטים בו, והמזקקה אינה מתחייבת שמחירי המוצרים באתר יהיו בהכרח הזולים ביותר, או שתנאי התשלום יהיו הנוחים ביותר.
  6.4. מבצעים, קופונים והנחות
  המזקקה רשאית להציע מבצעים, קופונים והנחות (כל אחת תכונה, “הטבה”) מסוגים שונים (בהתאם לתנאים של כל הטבה כפי שיפורסם באתר או, בהתאם לקופון, על הקופון עצמו). בכפוף להוראות החוק החל, המזקקה רשאית בכל עת להפסיק את השימוש, להחליף או לשנות כל הטבה, ללא הודעה מוקדמת.
  כל שינוי בפרטי או במחיר הזמנתך, יהא הגורם אשר יהיה, יביא לבחינה מחודשת של זכאותך להטבה. המזקקה תנסה להודיע לך טלפונית או בדוא”ל ולקבל את הוראותיך במקרה שזכאותך להטבה תבוטל או תשתנה עקב שינוי בפרטי הזמנתך.
  6.5. משלוח / איסוף עצמי
  במקרה שרכשת משקאות, המשקאות יימסרו אליך בכפוף ובהתאם לתנאים וההגבלות המפורטים כאן. אנו שולחים כרגע רק בישראל.
  דמי משלוח נוספים עשויים לחול במקרה של רכישת משקאות. דמי המשלוח יוצגו בסוף תהליך ההזמנה. שיעורים מלאים של דמי משלוח (למעט, מכס, מסי יבוא או יצוא, אשר, אם רלוונטי, ישולמו על ידך) מחושבים על האתר.
  המזקקה עשויה להציע מעת לעת, לפי שיקול דעתה הבלעדי, את האפשרות עבורך לאסוף את המשקאות שהזמנת מאיתנו. המזקקה תפרסם את המיקום והשעות לאיסוף המשקאות. שים לב שבמקרה זה, אנו נשמור את המוצר עבורך עד 30 יום.
  המזקקה רשאית לשנות את דמי הטיפול והמשלוח מעת לעת. התשלום התקף עבור ההזמנה שלך הוא המחיר שפורסם כשסיימת את תהליך ההזמנה.
 3. מדיניות ביטול
  7.1. ביטול של סיור מוזמן
  7.1.1. ביטול על ידי הלקוח
  תנאים אלה להלן חלים על ביטול ו / או צמצום מספר המשתתפים בהזמנת סיור שבוצעו באמצעות דואר אלקטרוני, טלפון או דרך האתר:
  7.1.1.1. ביטול השתתפות בסיור מודרך: ביטול של השתתפות בסיור מודרך במסגרת 48 שעות (ארבעים ושמונה) שעות ומעלה, טרם למועד הסיור המודרך המוזמן יקנה למזמין זיכוי כספי מלא. במקרה שתבטל השתתפותך בסיור מודרך בפרק זמן קצר מ – 48 (ארבעים ושמונה) שעות מהמועד שנקבע לתחילת הסיור המודרך לא תהיה זכאי להחזר כלשהו.
  7.1.1.2. ביטול השתתפות בסדנא ובסיורים מודרכים מורחבים: ביטול ההשתתפות בסדנה ו / או סיור מודרך מורחב תוך 72 (שבעים ושתיים) שעות או יותר לפני הזמן שנקבע לתחילתו יזכה אתכם בהחזר מלא. במקרה שתבטל את השתתפותך בסיור מודרך ו / או סדנה מורחבת פחות מ- 72 (שבעים ושתיים) שעות לפני הזמן שנקבע לתחילתם, לא תהיה זכאי להחזר כלשהו.
  7.1.1.3. ביטול אירועים פרטיים: ביטול אירוע פרטי 7 (שבעה) ימים או יותר לפני יום האירוע לא יביא לחיוב כלשהו. ביטול אירוע בין 7 (שבעה) ימים ל- 48 (ארבעים ושמונה) שעות לפני המועד שנקבע לאירוע יביא לחיוב השווה ל- 35% מעלות האירוע, כפי שהוסכם בין הצדדים. ביטול אירוע פחות מ- 48 (ארבעים ושמונה) שעות לפני המועד שנקבע לאירוע יביא לחיוב השווה ל 100% מעלות האירוע, כפי שהוסכם בין הצדדים.
  בעת חישוב זמני הביטול כמפורט להלן, ימי המנוחה לא ייספרו במניין הימים.
  7.1.2. הודעה על ביטול
  במקרה של ביטול, יש למסור הודעה על כך למזקקה שתכלול את פרטי ההזמנה והלקוח כאחד (דהיינו, שם ומספר תעודת זהות). הודעה על ביטול יכולה להימסר דרך פרטי הקשר כפי שמפורטים מטה. אנא צרו קשר טלפוני עם המזקקה לקבלת החזר כספי בקשר לביטול.
  7.1.3. ביטול על ידי המזקקה
  במקרה של ביטול סיור, סיור מורחב או סדנה, לפי העניין, על ידי המזקקה, בגינה כבר בוצע תשלום עבור השתתפותך בה, החזר מזומן השווה לתמורה ששולמה עבור השתתפותך בכל אירוע כזה יזוכה בחשבונך.

7.2. ביטול או החזרה של הזמנת משקאות
בכפוף לאמור לעיל ולהלן, אתה רשאי לבטל עסקה לרכישת משקה, או להחזיר משקה שנרכש מהאתר.

7.2.1. ביטול לפני קבלת המשקה המוזמן
אתה רשאי לבטל עסקה לרכישת משקאות בכל עת לפני קבלת המשקאות המוזמנים, באמצעות שליחת הודעת ביטול. הודעת ביטול יכולה להינתן באמצעות יצירת קשר בהתאם לפרטי ההתקשרות המצוינים מטה.
לאחר קבלת הודעת ביטול, תזוכה בגובה התשלום שביצעת. המזקקה רשאית לגבות ממך דמי ביטול של 5% מהמחיר, או 100 ש”ח, הנמוך מביניהם. לתשומת לבך, גם אם תבטל הזמנה לפני קבלת המוצר בכתובת הנמען, המזקקה רשאית לחייב אותך בתשלום דמי ביטול כאלה.

7.2.2. החזרת משקה שנרכש
אתה רשאי להחזיר משקה שנרכש עד 14 יום מקבלתו בכתובת הנמען, ובלבד שהמשקה לא נפתח והוא יוחזר למזקקה באריזה המקורית שלו. עליכם להחזיר את המשקה למזקקה במרכז המבקרים על חשבונכם, יחד עם החשבונית שהונפקה בקשר לרכישת המשקה, או עותק של אישור ההזמנה שנשלח אליכם בדואר אלקטרוני. לאחר קבלת המשקאות המוחזרים, תזוכה במחיר ששילמת עבורו. המזקקה רשאית לגבות מכם דמי ביטול של 5% מהמחיר, או 100 ש”ח, הנמוך מביניהם.

7.2.3. החזרת משקה פגום
המזקקה מוקדשת לייצור ארטיזינלי אמיתי ומחויבת לשמירה על הסטנדרטים הגבוהים ביותר. החומרים, הציוד, החביות ותהליך הייצור מנוהלים בזהירות כדי להבטיח מוצרים באיכות גבוה וברמה העולמית. עם זאת, במידה וקיים פגם מסוים במשקאות שרכשתם, או שמצאת אי התאמה ביחס לתיאורו, אנא צרו קשר באמצעות פרטי הקשר המפורטים להלן.
לא יינתן אשראי כספי למוצרים שלא שולמו תמורתם. הוראות חוק הגנת הצרכן, התשמ”א -1981, ביחס לביטול עסקת מכירה מרחוק, החזרת משקאות וביטול השירותים שהוזמנו, ביטול העסקה והחזרת משקאות יחולו על כל הזמנה שתבוצע דרך האתר.

 1. מידע על המוצר; מגבלה על כמויות
  המזקקה שואפת להבטיח כי המידע באתר יהיה מלא ואמין. חלק ממידע עשוי להכיל טעויות תמחור, שגיאות דפוס ושגיאות אחרות או אי דיוקים, אשר אנו עשויים לתקן ללא התחייבות. אנו שומרים לעצמנו את הזכות להגביל כמויות שנרכשו על ידך ולשנות, להשהות או להפסיק מבצעים או מחירים מיוחדים בכל עת ללא הודעה מוקדמת (כולל לאחר שהוגשה או שהתקבלה הזמנה). אנו לא מתחייבים שכל המוצרים המופיעים באתר שלנו יהיו זמינים בכל עת, או שכל המשקאות יישלחו לכל מקום.
 2. ביקור במרכז המבקרים
  מרכז המבקרים מכיל חפצים כבדים, חדים, חמים ו / או קרים, וייתכן גם כי הרצפה עשויה להיות חלקלקה באזורים מסוימים במרכז המבקרים. בנוסף, ציוד יקר מאוחסן במרכז המבקרים, אשר שימוש שגוי בו עלול לגרום לנזקים גדולים. לכן, מסיבות בטיחותיות, בעת ביקור במרכז המבקרים, עליך תמיד לעקוב אחר כל ההוראות המדריך או על ידי שלטי זהירות, להישאר רק באזורי הביקור ולא לגעת בשום חפץ, אלא אם כן הותר לכם במפורש לעשות כן. במידה ומשתתף בסיור סובל מאיזושהי מוגבלות / אלרגיה למזון, אנא ציין זאת בעת ביצוע ההזמנה, ואחד מנציגינו יחזור אליך כדי לוודא שהסיור / ביקור במרכז המבקרים מתאים לך.
 3. פרטיות
  על ידי השימוש באתר אתה מסכים לאיסוף המידע, פרקטיקות השימוש וגילוי המידע המתוארות במדיניות הפרטיות שלנו, כפי שייתכן ויתוקנו מעת לעת בהתאם לסעיף 15 להלן. מדיניות הפרטיות המעודכנת שלנו ניתנת לצפייה בכתובת __. [הוסף קישור]
 4. זכויות קניין
  אתה מכיר ומסכים כי כל התוכן הקיים באתר הוא רכוש המזקקה ומוגן בזכויות יוצרים, סימנים מסחריים ו / או זכויות וחוקים קנייניים אחרים. שמות המוצרים הם סימנים מסחריים או סימנים מסחריים רשומים של המזקקה. אתה מסכים לא למכור, להעניק רישיון, להשכיר, להפיץ, להעתיק, לשכפל, להעביר, להציג בפומבי, לבצע בפומבי, לפרסם, להתאים, לערוך, לשנות או ליצור עבודות נגזרות מכל תוכן או חומרים כלשהם באתר. למעט כפי שנקבע במפורש בהסכם תנאי שימוש זה, לא ניתן לך רישיון ושום זכויות אינן מועברות מכוח הגישה לאתר או השימוש בו. כל הזכויות שלא הוענקו במסגרת הסכם תנאי שימוש זה שמורות למזקקה.
 5. גילויים ומצגים
  אין אחריות, לא במפורש או במשתמע, ביחס לשירות, לרבות וללא הגבלה, התאמה למטרה מסוימת או אי הפרה כלשהי של זכויות צד שלישי. השירות ניתן “כמו שהוא” ולא ניתן מצג או אחריות כי השימוש בשירות יהיה ללא שגיאות או ללא הפרעה, או שכל טעויות בשירות יתוקנו, או שהשירות יענה על הדרישות שלך
 6. אחריות מוגבלת
  אלא אם נקבע אחרת על ידי חוק הגנת הצרכן, התשמ”א -1981, בשום מקרה המזקקה, חברת האם שלה, חברות הבת, נציגים, גופים קשורים, או כל אחד מבעלי התפקידים שלהם, דירקטורים, עובדים, סוכנים, יורשים, חברות בת, ספקים, סוכנים, סניפים, או צדדים שלישיים המספקים מידע על האתר ו/או או כל אחד הפועל השמם יהיה אחראי למשתמש כלשהו באתר או לכל אדם או ישות אחרת, או לכל לקוח המבקר במרכז המבקרים בכל דרך ישירה, עקיפה, ספציפית, מקרית, תוצאתית או כל אופן נזקי אחר הנובעים מהשימוש או מחוסר היכולת להשתמש באתר או בקשר עם הביקור במרכז המבקרים, בין אם מתבסס על אחריות, חוזה או נזיקין (רשלנות), אפילו אם הובא לידיעת המזקקה או שהיה על המזקקה לדעת על האפשרות של נזקים או הפסדים כאמור. בשום מקרה לא תינתן אחריות מוחלטת של המזקקה, סניפיה או מי מנושאי המשרה שלה, מנהליה, עובדיה, סוכניה, היורשים, חברות בנות, ספקיה, סניפים או צדדים שלישיים המספקים מידע באתר כלפיך בגין נזקים, הפסדים, עילות לפעולה שנובעות משימוש שלך באתר, בין אם באחריות, בחוזה או בנזיקין (רשלנות), שחרגו מהסכום ששילמת למזקקה בקשר לאירוע המעורר אחריות כזו.
 7. שיפוי
  אתה, על חשבונך, תשפה ותכיר כלא מזיקה במזקקה או מי מטעמה (“הצד המשופה”), כנגד כל טענה, תביעה, פעולה משפטית, אחריות, הפסדים או הוצאות, שעבודים, קנסות, לרבות אך לא רק, עלויות סבירות לדמי עורך דין הנובעות או קשורות למקרים הבאים הנובעים מהתנהגויות שלך או של מי טעמך, (א) שימוש בשירות, בין אם מבוסס או קשור לרשלנות, או התנהגות מכוונת ובלתי הולמת שלך, או אחרת; (ב) ביקור במרכז המבקרים; או (ג) הפרה של ההתחייבויות, המצגים או האחריות שלך להלן, מיד עם דרישתו הראשונה של הצד המשופה.
 8. תיקון וסיום
  אנו שומרים לעצמנו את הזכות, על פי שיקול דעתנו הבלעדי וללא הודעה מוקדמת לך, לשנות את תנאי השימוש הללו ואנחנו לא נהיה אחראים לך או לצד שלישי כלשהו על כך. אנו עשויים גם להטיל חוקים ומגבלות על השימוש באתר או להגביל את הגישה שלך לחלקו, או לכולו ללא הודעה מוקדמת או עונש. המשך השימוש שלך באתר יהווה הסכמתך לכל שינוי כזה.
 9. המחאה
  אינך רשאי להעביר ו/או להקצות אף אחת מהזכויות, ההרשאות או ההתחייבויות המפורטות, הנובעות או הנוצרות על ידי תנאי שימוש אלה ללא הסכמתנו מראש. אנו עשויים להעביר ו / או להקצות כל אחת מהזכויות, ההרשאות או ההתחייבויות המפורטות, הנובעות או הנוצרות על ידי תנאים שימוש אלה, ללא הסכמתך מראש.
 10. שלמות החוזה
  אם ימצא כי הוראה כלשהי של הסכם תנאי שימוש זה אינה חוקית, לא תקפה או בלתי ניתנת לאכיפה, כולה או חלקה, תתוקן הוראה זו במידה המינימלית הדרושה בכדי להפוך אותה לחוקית, תקפה ואכיפה. אם לא ניתן לבצע שום שינוי, ההוראה תבוטל, כאשר יתרת תנאי השימוש יישארו במלוא עוצמתם ותוקפם.
 11. הדין החל וסמכות שיפוט
  תנאי שימוש אלו יהיו כפופים ומפורשים בהתאם לחוקי מדינת ישראל, מבלי להתייחס לסתירה בין חוקים והוראותיהם. בכל מחלוקת שתתגלה עקב ובקשר לתנאי שימוש אלו, סמכות השיפוט הייחודית והבלעדית תינתן לבית המשפט המוסמך בעיר תל אביב-יפו, וכל אחד מן הצדדים מכיר בזאת באופן בלתי חוזר בסמכות השיפוט הבלעדית של בית משפט זה.
 12. ההסכם כמכלול
  תנאי שימוש אלו, מהווים את מכלול ההבנות וההסכמות השלמות שבין הצדדים בכל הנוגע לנושאים הנובעים מהם.
  צור קשר
  במידה ויש לך שאלות לגבי תנאי שימוש אלו, או שאתה מעוניין לשתף במשוב הנוגע להיצע המוצרים, תמחור, הליך ההזמנה, משלוח או סוגיות אחרות הנוגעות לשירות לקוחות, תוכל ליצור עמנו קשר באמצעות מספר הטלפון 03-6320491, בדואר אלקטרוני [email protected], דרך אתר האינטרנט שלנו בכתובת http://mh-distillery.com/he/contact, או באמצעות משלוח דואר או ביקור במרכז המבקרים, הממוקם ברחוב התחייה 16, תל אביב-יפו.